Kurser og Foredrag

Du store strikkeverden
Kursus i montering.
Mandag den 28. oktober – fredag den 1. november på Brandbjerg Højskole.
.
.
.
Teknikker i Fair Isle.
Lørdag den 2. november i Flensborg.

GemGem